Apel francuskich lekarzy o uznanie elektronadwrażliwości

Opublikowano 28 grudnia 2016, autor: admin

 

Ponieważ Ministerstwo Zdrowia we Francji nie przykłada wagi do służenia ludziom nadwrażliwym na pola elektromagnetyczne (PEM), lekarze wystosowali apel:

 

Apel lekarzy i specjalistów sektora zdrowotnego

z okazji sympozjum w Zgromadzeniu Narodowym, 11 lutego 2016

„Aby lepiej zrozumieć i uznać elektronadwrażliwość”

My, lekarze, nakowcy i specjaliści sektora zdrowotnego,

uwzględniając Apel Fryburski opublikowany przez lekarzy w 2002 roku, w czasie naszych konsultacji, zauważyliśmy w ostatnich latach dramatyczny wzrost liczby ciężkich i chronicznych chorób wśród naszych pacjentów, takich jak:

Symptomy zwykle związane z używaniem telefonów komórkowych:
– ból lub poczucie ciepła w uchu
– upośledzenie czucia, typu dyzestezji (mrowienie, poczucie ukłucia, pieczenie czy świąd) na twarzy, skórze głowy czy ramionach.

Następnie, stopniowo i stale:
– ból głowy, związany zwykle ze sztywnością i bólem karku;
– szumy uszne, przeczulica słuchowa;
– zaburzenia widzenia typu niewyraźne widzenie;
– zaburzenia czucia głebokiego (zawroty głowy), złe samopoczucie;
– zmiany skórne z poczuciem pieczenia (kauzalgia) lub świąd;
– zaburzenia pracy mięśni (bóle, skurcze, fascykulacja) lub stawów (artralgia, sztywność);
– zaburzenia poznawcze.

W drugim stadium:
– wystąpienie ciężkich zaburzeń poznawczych (deficyt uwagi i koncentracji, utrata pamięci krótkotrwałej);
– symptomy pobudzenia układu nerwowego współczulnego (ucisk w klatce piersiowej, tachykardia);
– zaburzenia trawienne lub układu moczowego;
– bezsenność, chroniczne zmęczenie i ewentualnie skłonności depresyjne.

Wreszcie, przy braku podjęcia leczenia i przedsięwzięcia środków zaradczych, przebieg przejawia się przez stopniowy postęp uszkodzeń anatomicznych, całkowicie nieodwracalnych: majaczenie, roztargnienie, dezorientacja czasowo-przestrzenna czy  stan demencji przypominający chorobę Alzheimera, również wśród osób młodych.

W przypadku dzieci: ból głowy i zaburzenia snu, dysleksja, zaburzenia uwagi i koncentracji, amnezja następcza, czasem zaburzenia zachowania (dziecko odmawia chodzenia do szkoły bez powodu).

Biorąc pod uwagę, że znamy środowisko życia i zwyczaje naszych pacjentów, często stwierdzamy związek czasowo-przestrzenny pomiędzy wystąpieniem tych objawów a początkiem zwiększeniem zasięgu promieniowania elektromagnetycznego, w sytuacjach takich jak:
– instalacja stacji bazowej telefonii komórkowej w pobliżu miejsca zamieszkania lub miejsca pracy pacjentów,
– częstego używania telefonu komórkowego,
– używanie telefonu bezprzewodowego typu DECT w domu czy pracy.
Wydaje się, że pola elektromagnetyczne częściowo tłumaczą pojawianie się tych zaburzeń.

Jak wskazano w Międzynarodowej Deklaracji Naukowców dotyczącej ludzi elektronadwrażliwych i cierpiących na wieloraką wrażliwość chemiczną, podpisanej przez naukowców i lekarzy z całego świata na zebraniu w Królewskiej Akademii Medycznej w Brukseli w maju 2015, nt. inicjatywy ECERI, zidentyfikowano markery biologiczne u ludzi cierpiących na elektronadwrażliwość. Markery te wskazują na prawdziwe pogorszenie stanu zdrowia do tego stopnia, że niektórzy ludzie są zmuszeni odizolować się od miejsc zanieczyszczonych przez pola elektromagnetyczne (WiFi, telefony komórkowe, itp.), aby móc żyć w warunkach jak najbardziej zbliżonych do normalnych. Mimo to, dolegliwości te nadal nie są uznawane przez francuskie organy ds. zdrowia publicznego.

Biorąc pod uwagę, że sąd ds. orzekania o niepełnosprawności w Tuluzie, uznał 80% stopień niepełnosprawności u chorej dotkniętej nadwrażliwością na PEM, uważamy, że nadszedł czas, by w końcu poruszyć ten poważny problem zdrowia publicznego.

Przypadłość ta jest złożona i wieloczynnikowa, a my jesteśmy bezsilni wobec tych osób, których fizyczne cierpienie jest prawdziwe, a ich symptomy udowodnione. Choć nadal istnieją kontrowersje wśród naukowców dotyczące tego tematu, ludzie cierpiący na tę nadwrażliwość istnieją i, by złagodzić ich cierpienia, pomoc medyczna musi być im dostarczona.

Musimy być lepiej informowani o wpływie pól elektromagnetycznych na zdrowie oraz być wyposażeni w narzędzia, służące lepszej pomocy tym pacjentom.

Niniejszym uroczyście apelujemy do Rządu Francuskiego, a szczególnie do Ministerstwa Zdrowia o wywarcie wpływu, by oddziaływanie zdrowotne pól elektromagnetycznych stało się priorytetem zdrowotnym i by uwzględniano coraz liczniejszych nadwrażliwych pacjentów. Ludzie ci są w trudnej sytuacji, a ich bezpieczeństwo socjalne jest zagrożone.

Ze względu na zasadę ostrożności wydaje się konieczne obniżenie ekspozycję ogółu społeczeństwa na działanie pól elektromagnetycznych. Szczególnie należy zmniejszyć ekspozycję dzieci na Wi-Fi i tablety w szkołach.

Powinny zostać przeprowadzone niezależne i dogłębne badania na ten temat, a ludzie nadwrażliwi na PEM powinni mieć możliwość ucieczki do stref wolnych od promieniowania.

Wreszcie, niektóre zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności uznają nadwrażliwość na PEM za niepełnosprawność; decyzje te powinny zostać ostatecznie zatwierdzone i stosowane przez wszystkich orzeczników, tak by osoby z tą nadwrażliwością zostały objęte opieką.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Apele i oznaczony tagami apel, EHS, elektronadwrażliwość. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

← Electromagnetic Hypersensitivity

Miasto Berkeley ostrzega przed telefonami komórkowymi →

Copyright 2018 Olderon. Wszelkie prawa zastrzeżone.