Przepisy i normy

Przyjrzyjmy sie przepisom; tym które obowiązują obecnie w Polsce i na świecie oraz zaleceniom niezależych specjalistów pracujących nad badaniem realnego wpływu promeniowania elektromagnetycznego (PEM) na organizm człowieka.

Łatwo można zauważyć znaczące różnice. Oficjalne normy są o wiele (nawet kilka czy kilkadziesiąt tysięcy !!!) razy wyższe.

Spowodowane jest to tym, że do tej pory przy wprowadzaniu norm nie brano pod uwagę wielu ważnych czynników. Tak też np. uważa się, że jedynym istotnym parametrem przy określaniu dozwolonej gęstości mocy dla częstotliwości 300MHz- 300GHz (mikrofale) jest tzw. czynnik termiczny, czyli próg w którym następuje rozgrzewanie się materii.

Tymczasem coraz liczniejsze badania wskazuję, że efekt termiczny jest tylko jednym z wielu czynników przy PEM wysokoich częstotliwości. Naukowcy potwierdzają również szkodliwy wpływ dużych wartości PEM niskich częstotliwości , np.  50 Hz  generowanych przez zwykłe instalacje elektryczne, czy urządzenia domowe (dokładniej wyjaśniliśmy te kwestie na stronie głównej).

Porównajmy dla przykładu parametr dopuszczalnej gęstości mocy dla mikrofal (telefony, wieże gsm, Wi-Fi itp.). W  Polsce przyjęta granica to 0,1W/m2, w niektórych krajach nawet 4,5 - 10,5 W/m2 (Austria), zaś bezpieczne wartości podane przez naukowców (np. wg instytutu IBN tabelka poniżej) zawierają się w przedziale 0,0000001 W -0,000001 W (sto tysięcy razy mniej niż norma polska) !!!

 

Normy polskie dotyczące promieniowania elektromagnetycznego.

Wytyczne wg Niemieckiego Instytutu Biologii Budownictwa i Zrównoważonego Rozwoju (IBN) SBM-2015

Copyright 2018 Olderon. Wszelkie prawa zastrzeżone.