Zagrożenia

Organizm człowieka to bardzo skomplikowany mechanizm.Do jego sterowania wykorzystywane są impulsy elektryczne i pola elektromagnetyczne, których zakłócenie może mieć katastrofalne skutki. Mózg i centralny układ nerwowy generują prądy czynnościowe 1Hz - 1kHz, serce wytwarza silne pole magnetyczne, a jego pracą sterują impulsy o częstotliwości 1.1 - 1.3 Hz. Znajdując się w strefie w której występują nadmierne pola narażeni jesteśmy na zakłócenie procesów biochemicznych. Silne PEM ma negatywny wpływ na pracę układu hormonalnego, immunologicznego a także na pracę pojedynczych komórek. Zaburzona jest produkcja melatoniny, co przekłada się na problemy ze snem, odczuwać możemy zmęczenie, rozdrażnienie, symptomy alergiczne oraz szereg innych dolegliwości określanych mianem elektrowrażliwości. Podatność na działanie PEM zależna jest od indywidualnych cech osobowych. Przy stałej nadmiernej ekspozycji może dochodzić do powstawania nowotworów.

O szkodliwości PEM najlepiej świadczą apele lekarzy którzy na co dzień spotykają sie z jego negatywnymi skutkami oraz opinie specjalistów z wielu dziedzin nauki. Szerzej to zagadnienie przedstawiamy w dziale opinie specjalistów i media.  Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Copyright 2018 Olderon. Wszelkie prawa zastrzeżone.