Źródła promieniowania

W otaczającym nas świecie istnieją dwa źródła PEM:

naturalne - pole magnetyczne ziemi, promieniowanie kosmiczne i sztuczne - wytwarzane przez wszelkiego rodzaju urządzenia.

To sztucznie wytworzone przez człowieka bywa nawet setki tysięcy razy silniejsze od naturalnego, do którego jesteśmy ewolucyjnie przystosowani. Organizm człowieka nie posiada zmysłów, którymi mógłby wykryć promieniowanie radiowe czy mikrofalowe, tak jak ma to miejsce w przypadku promieniowania o innych częstotliwościach. W przypadku światła widzialnego jest nim wzrok, fal dźwiękowych - słuch, promieniowania podczerwonego (ciepło) - receptory w skórze. Niestety najczęściej wychodzimy z założenia, że jeżeli czegoś nie widzimy, czy nie odczuwamy to po prostu tego nie ma. To bardzo zwodnicze myślenie. Obecnie w miejscach, w których przebywamy narażeni jesteśmy na stałą ekspozycję PEM pochodzącego z różnych źródeł: zewnętrznych, takich jak maszty telefonii komórkowej, napowietrzne i podziemne linie energetyczne, trakcje kolejowe i tramwajowe, radary, nadajniki radiowe i telewizyjne itp. oraz wewnętrznych - prawdopodobnie bardziej dla nas groźnych z uwagi na ich ogromną liczbę (co wiąże się z kumulacją oddziaływań) oraz bliskość urządzeń nas otaczających. W naszych domach, biurach, miejscach użyteczności publicznej, a także tam gdzie wypoczywamy otoczeni jesteśmy przez rutery i inne urządzenia korzystające z technologii Wi-Fi, Bluetooth, LTE, WiMAX, niezliczoną liczbę telefonów komórkowych, bardzo niebezpieczne Smart-meters (nowoczesne liczniki zużycia wody, prądu itp. wysyłające informacje z częstotliwością ok. 10 000 impulsów na dobę drogą radiową), kuchenki mikrofalowe, komputery, urządzenia RTV i AGD, a także całą sieć przewodów elektrycznych zatopionych w ścianach oplatających pomieszczenia. To wszystko sprawia, że środowisko w którym żyjemy stało się mało przyjaznym. 

Copyright 2018 Olderon. Wszelkie prawa zastrzeżone.